گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تعليم و تربيت

  • آماده حمایت و یاری رسانی به پزوهشگرانی که آماده انجام پروژه های مرتبط با موضوعات روانشناسی مثبت هستند 09130962206ٍ European.Academy@yahoo.com
بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : معماریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : european.academy@yahoo.com
ایمیل : a.memarian@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي متبت گرا
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : کاندید دکتری تخصصی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : روانشناسی مثبت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : روانشناسی مثبت
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : استرس و سرطان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گواهینامه مدیریتی هدایت وراه اندازی سازمان در آمریکای شمالی برای مدیران ارشد – 2003 تورنتو کانادا
ارائه دهنده :
محل دوره : تورنتو طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه دوره تخصصی تربیت مدیران آینده –2004 تورنتو کانادا
ارائه دهنده :
محل دوره : تورنتو کانادا طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه تخصصی و پیشرفته دوره مدیریت استراتژیک
ارائه دهنده : انستیتومدیریت پروژه
محل دوره : 2005 فونکس امریکا طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه تخصصی فرهنگ محیط کاری و ارتباطات
ارائه دهنده :
محل دوره : 2005 تورنتو کانادا طول دوره :
عنوان دوره: آموزش تکنولوژی برای مدیران کمپانیهای بزرگ
ارائه دهنده :
محل دوره : 2008-2009 تورنتو کانادا طول دوره :