گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mamad849@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت آموزشي/ آموزش و پرورش
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :