گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : موحدی
تاریخ تولد : 1358/06/05
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hossein.movahedi@chmail.ir
زمینه تحقیقاتی : اصلاح نباتات - ژنتيک بيومتري - ژنتيک مولکولي - بيوديزل و سوخت‌هاي طبيعي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان مهر سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کشاورزی - اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :