گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : مهران نام خانوادگی : حبیب زادگان کلهرودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehran_habibzadegan@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فناوري اطلاعات - كارآفريني -بانكداري الكترونيك -مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت كارآفريني سازماني
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسي برق و الكترونيك
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: CCNA
ارائه دهنده : شركت مخابرات
محل دوره : مركز آموزش مخابرات طول دوره : 3 ماه
عنوان دوره: CCNP-SWITCHING
ارائه دهنده : شركت مخابرات
محل دوره : مركز آموزش مخابرات طول دوره : 3 ماه