گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : پريسا نام خانوادگی : مهم كارخیراندیش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : parissa_kheyrindiche@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :