گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

بيوگرافي

نام : نسیم نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد : 1362/05/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zareinassim@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فلسفه دين،کلام جديد،شبهات ديني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : کلام-فلسفه دین
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :