گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : نوید نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : nbsihamdi@yahoo.com
ایمیل : nbsiahmadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آلودگيها-انرژيهاي زيستي-HSE