گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : عالی وندی دارانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amin_48361@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : حسابداري مالي - صنعتي - حسابداري مديريت - حسابداري اجتماعي - حسابداري رفتاري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اراک سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تنظیم سیستم اطلاعات حسابداریAIS بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسطSMEs
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :