گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : بهرامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : bahrami2000@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيستمهاي اطلاعات مديريت - تحقيق در عمليات - مديريت منابع انساني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات (IT)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : طراحی مدل ساختار سازمانی با رویکرد توسعه کسب و کار هوشمند
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی مدل برنامه ریزی ریاضی ترکیب بهینه تولید در واحدهای فولادسازی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :