دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : پیشه ور اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ترمیمی و زیبایی
دانشگاه محل تحصیل : داتشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :