گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : کافی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : gholamreza.kafi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Hydro,Power-V2G(Vehicle-to-grid)-Smart Grid
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کنترل
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مکاترونیک(طراحی رباتها وسیستم های مکاترونیکی)
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : Load Frequency Control (LFC) in a Smart Grid With Penetration V2G
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق-قدرت
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : Modern control technology
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : PLC-Programmable logic controller
محل دوره : تاریخ دوره :