گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - پریودانتیکس

بيوگرافي

نام : جعفر نام خانوادگی : معماریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پریودانتیکس
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فلوشیپ لیزر
ارائه دهنده : دانشگاه آخن
محل دوره : آلمان طول دوره :