گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : محمد فردین نام خانوادگی : حریقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : harighi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : توسعه- بانكداري- بين الملل- اقتصاد اسلامي