گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی-طراحی شهری

بيوگرافي

نام : بهار السادات نام خانوادگی : زیرکی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bahar.ziraky@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ادراک محيط.جامعه شناسي شهري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :