گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : سمیه نام خانوادگی : اصغرزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس ارشد
ایمیل دانشگاهی : asgharzadeh@khuisf.ac.ir
ایمیل : s.asgharzadeh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد سال اخذ مدرک : 97
عنوان پایان نامه : بهبود مسیریابی آگاه از اعتماد با استفاده از شناسایی گره های مخرب
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : طراحی سایت فروشگاه اینترنتی سخت افزار
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: Network security
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: MCITP ۲۰۰۸
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 34ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارشناس طراحی وب
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : کارشناس سیستم های شی گرا
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : 93