گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معماري

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : امیری نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : F.amiri.n@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : مدیترانه شرقی سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تاثیر آسایش حرارتی در ساختمان های آتریم در مناطق گرمسیر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: سازه های فضاکار
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
محل دوره : دانشگاه باهنر طول دوره : سه ماه
عنوان دوره: اصول طراحی معماری داخلی
ارائه دهنده : انجمن معماران و طراحان داخلی استان اصفهان
محل دوره : پل شهرستان طول دوره : کارگاهی 6 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول و مباني معماري و شهرسازي
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده عمران تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : رسم فني و نقشه كشي
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده عمران تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : بیان معماری 2
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده معماری و شهرسازی تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : طراحی با دست آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده معماری و شهرسازی تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : رسم فني و نقشه كشي
محل دوره : دانشگاه فنی و حرفه ای سما اصفهان تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : تمرین معماری 1 و 2
محل دوره : دانشگاه فنی و حرفه ای سما اصفهان تاریخ دوره : 1394