گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معماري

  • نمرات پایانی طراحی معماری و شهرسازی اعلام شده است..توجه: کسانیکه در قسمت نمره پروژه، کلمه "ناتمام" تایپ شده است در صورتیکه تا جمعه شب فایل پروژه شان ارسان نگردد به ایمیل..نمرۀ ثبت شده در جمع کل به عنوان نمرۀ نهایی ثبت می شود.
بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : امیری نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : F.amiri.n@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : مدیترانه شرقی سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تاثیر آسایش حرارتی در ساختمان های آتریم در مناطق گرمسیر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: سازه های فضاکار
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
محل دوره : دانشگاه باهنر طول دوره : سه ماه
عنوان دوره: اصول طراحی معماری داخلی
ارائه دهنده : انجمن معماران و طراحان داخلی استان اصفهان
محل دوره : پل شهرستان طول دوره : کارگاهی 6 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول و مباني معماري و شهرسازي
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده عمران تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : رسم فني و نقشه كشي
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده عمران تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : بیان معماری 2
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده معماری و شهرسازی تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : طراحی با دست آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده معماری و شهرسازی تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : رسم فني و نقشه كشي
محل دوره : دانشگاه فنی و حرفه ای سما اصفهان تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : تمرین معماری 1 و 2
محل دوره : دانشگاه فنی و حرفه ای سما اصفهان تاریخ دوره : 1394