گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري

بيوگرافي

نام : سیده مرضیه نام خانوادگی : طبائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Marzieh.tabaeian1@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 5- موفقیت در آزمون حرفه¬ای مهندسان (مقررات ملی ساختمان) و کسب پایه 3 رشته معماری در سال 1383.
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 6- موفقیت در آزمون حرفه¬ای مهندسان (مقررات ملی ساختمان) و کسب پایه 2 رشته معماری در سال 1389.
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 7- موفقیت در آزمون حرفه¬ای مهندسان (مقررات ملی ساختمان) و کسب پایه 1 رشته معماری در سال 1394.
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :