گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : تقی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : th_taghizadeh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : DEA