گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : کیوان آرا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : keyvanara@live.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تجارب ارباب رجوع از فرهنگ کارو ارتباطات کارکنان استانداری اصفهان