گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : لیدا نام خانوادگی : ساسانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : l.sasani_79@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : کلیه بیماری های پرستاری داخلی جراحی و بیماری های روان پزشکی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تجارب زندگی بیماران مبتلا به ایدز
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :