رضوان رضایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : رضوان نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : rezvan_rezaie62@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماري