گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- روابط بین الملل

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : علینقی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ali.alinaghipour@yahoo.com
ایمیل : 1250045241
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مفید قم سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی دیدگاهها و مواضع ساف و حماس و تأثیر آن بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب
محل دوره : دانشگاه پیام نور کاشان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : حقوق اساسی
محل دوره : دانشگاه پیام نور کاشان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : شناخت روحیات ملل
محل دوره : دانشگاه پیام نور کاشان تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : مسائل سیاسی اقتصادی نفت
محل دوره : دانشگاه پیام نور کاشان تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : حقوق سازمانهای بین المللی
محل دوره : دانشگاه پیام نور کاشان تاریخ دوره : 1395