گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

بيوگرافي

نام : سعیده نام خانوادگی : امینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : saeedeamini203@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه الزهرا(س) سال اخذ مدرک : 86
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه قم سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : فهرست موضوعی الهیات شفا
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوراسگان واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :