دکتر مهرداد کاظمیان
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : کاظمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mehrkaz@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :