گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : شیما نام خانوادگی : جعفریان
تاریخ تولد :
محل تولد : تهران
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : jafarian.shima@gmail.com
ایمیل : sh.jafarian@khuis.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد شیراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : Designing and Validating a Context- Specific Autonomous Language Learning Scale (ALLS)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :