خداخواست عیسی پور
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق

بيوگرافي

نام : خداخواست نام خانوادگی : عیسی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : در زمينه توليد پراکنده کار شده وحاصلش 9 مقاله ميباشد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : سمنان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : اثرات تولید پراکنده بر روی شبکه توزیع با درنظر گرفتن استراتژی شبکهdfr
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: استاندارد در شبکه توزیع وپستهای هوایی وزمینی ودیگسایلنت ومتلب و.........
ارائه دهنده :
محل دوره : تهران اصفهان وشیراز طول دوره : 135روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : iso ims ohsas hse
محل دوره : hse تاریخ دوره : 1390