گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - جراحي فك و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : احمد نام خانوادگی : متقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : جراحی دهان فک و صورت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :