گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : بابک نام خانوادگی : دهقانپور
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : dr.b1351@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مدیریت دولتی - اقتصاد - مدیریت بازرگانی -كارآفريني - حسابداری
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک کسب وکار
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : ارائه مدل تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مدل اجرایی یکپارچه سازی صندوق های بیمه سلامت با رویکرد تطبیقی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی نیروی انسانی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی راهکارهای ارتقاءاشتغال با رویکرد کار شایسته براساس مدل ILO
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : تمرکز وعدم تمرکز اداری
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ها وروشها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بازاریابی ومدیریت بازار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارآفرینی وپروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول سرپرستی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مالی پیشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مراکز وسازمانهای فرهنگی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مراکز وسازمانهای هنری
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول وفنون مذاکره
محل دوره : تاریخ دوره :