گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

بيوگرافي

نام : منصوره سادات نام خانوادگی : مرتضوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ms.mortazavi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : فلسفه - اخلاق - تعليم و تربيت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه نعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :