گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : پارسا نسب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد بروجرد سال اخذ مدرک : 88
عنوان پایان نامه : سنجش رابطه بین تمایل مدیران به بوروکراسی و رابطه آن با اثر بخشی سازمانی براساس مدل ایزن اشتات در استانداری و فرمانداری های استان ارستان
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مبانی سازمان و مدیریت
محل دوره : دانشگاه پیام نور الیگودرز تاریخ دوره : 1388