گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : عباس نام خانوادگی : اسکندری
تاریخ تولد : 1364/03/14
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : eskandariabbas2016@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : متالورژی استخراجی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : خوردگی و حفاظت مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :