فرزانه خالقی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : فرزانه نام خانوادگی : خالقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farzankhaleghi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :