گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي

بيوگرافي

نام : حشمت اله نام خانوادگی : قهرمان لو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : d_h_216@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : علمي - پژوهشي