گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدرضا نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد : 1347/03/06
محل تولد : کاشان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : rezirozi@yahoo.com
ایمیل : mr.heydari1347@chmail.ir
زمینه تحقیقاتی : دانش آموزفرهنگ ، هنرومدیریت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی واحدنراق سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تاثیرفرآیندارزیابی عملکردبربهسازی نیروی انسانی(موردمطالعه کارکنان دانشکده فنی شهیدرجائی کاشان)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی-مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیام نورآران وبیدگل سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره های ضمن خدمت متنوع آموزش وپرورش استان همدان واستان اصفهان
ارائه دهنده : آموزش وپرورش
محل دوره : ناحیه 1همدان+شهرستان کاشان طول دوره : قریب به1300ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی بازیگری وتئاتر
ارائه دهنده : اداره ارشاداسلامی
محل دوره : شهرستان کاشان طول دوره : 120ساعت
عنوان دوره: دوره آموزش عکاسی سیاه وسفید(ازاکسپوزتاظهوروچاپ عکس سیاه وسفید)
ارائه دهنده : انجمن سینمای جوان
محل دوره : شهرستان کاشان طول دوره : 90ساعت
عنوان دوره: دوره آموزش فیلم سازی-فیلم کوتاه
ارائه دهنده : انجمن سینمای جوان
محل دوره : شهرستان کاشان طول دوره : 120ساعت
عنوان دوره: دوره های ضمن خدمت دروزارت علوم
ارائه دهنده : دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی
محل دوره : شهرستان کاشان طول دوره : قریب به1000ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس عکاسی
محل دوره : انجمن سینمای جوان شهرستان کاشان تاریخ دوره : 1366
عنوان دوره : تدریس عکاسی وفیلم سازی برای دانشجویان دانشگاه کاشان، تدریس آموزش عکاسی سریع دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل دوره : جهاددانشگاهی مدرسه عالی علوم سابق کاشان(دانشگاه کاشان) تاریخ دوره : 1367-69
عنوان دوره : تدریس آموزش بازیگری وهنرنمایش برای معلمان ومعاونان پرورشی مدارس آموزش وپرورش شهرستان
محل دوره : آموزش وپرورش شهرستان کاشان تاریخ دوره : 1367-69
عنوان دوره : تدریس تئاتردانش آموزی جهت سه مقطع ابتدائی، راهنمایی ودبیرستان
محل دوره : آموزش وپرورش شهرستان کاشان تاریخ دوره : 1379-81
عنوان دوره : تدریس دانشگاهی دردروس اصول سرپرستی،رفتارسازمانی،اصول برنامه ریزی،مبانی سازمان مدیریت،مبانی برنامه ریزی،علم اداره، سازمان ووظایف انبارها،دانش خانواده ،مهندسی صنایع،درک وبیان معماری(عکاسی معماری)
محل دوره : دانشکده فنی وحرفه ای پسران کاشان(شهیدرجائی) و دختران کاشان(فدک) تاریخ دوره : 1390تاکنون