گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : یعقوبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amiryaghoobi7529@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : رابطه مديريت و طراحي شهري در وقوع جرم و پيشگيري از آن- تحليل جرم شناختي طرح هاي کاربردي هادي -جامع - تفصيلي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران - عمران
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مدیریت پروژه - مهندسی مدیزیت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه 3 نظارت
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه2 نظارت
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه1 نظارت
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه 3 محاسبات
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه 2 محاسبات
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان پایه 1 محاسبات
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های نظام مهندسی ساختمان اجرا
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مدیر پروژه و رییس کارگاه در پروژه های مختلف عمرانی در کشور
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: کار آموزی کانون وکلا دادگستری ( پایه 1)
ارائه دهنده : کانون وکلا دادگستری
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: رتبه 23 کشوری در آزمون تصدی منصب خطیر قضا
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق جزای عمومی 1و2و3
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق جزای اختصاصی 1و2و3
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : آیین دادرسی کیفری 1و2
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : آیین دادرسی مدنی 1و2و3
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کیفرشناسی
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : بزهکاری اطفال
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : جرم شناسی
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ادله اثبات دعوا
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق مدنی 7و8
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارتحقیقی 1و2
محل دوره : دانشگاههای استان اصفهان تاریخ دوره :