گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : خجسته
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : gh_khojasteh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت منابع انساني،تحول اداري، بازاريابي،مديريت مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی،مبانی مدیریت دولتی،مدییت تعاونی ها،مالیه عمومی، مبانی علم اقتصاد، مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل سیستم ها،بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان،حسابداری دولتی،حسابداری شرکت هرا
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی تاریخ دوره : 1389 تا کنون