گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : تدین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : tadayon.ali@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : زبان هاي طبيعي