امین ایمانیان
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : ایمانیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : a_emanian@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيستم هاي قدرت