گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : صفری سیچانی
تاریخ تولد : 1367/01/01
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mehdi.safari67@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد بخش عمومي ( ماليات ها )
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیام نور واحد شهرضا سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : بررسي اثر ساختار مالياتي بر شاخص هاي عمده اقتصادي در منتخبي از كشورهاي اسلامي : رهيافت هم انباشتگي تابلويي
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: ICDL International Computer Driving Licence
ارائه دهنده : بنیاد ICDL ایران
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: حسابداری مقدماتی و پیشرفته
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: روش ها و تکنیک های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
ارائه دهنده : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
محل دوره : طول دوره :