گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - بیوشیمی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : علی بابائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : alibabaei@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :