گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : محمدی قهساره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : amghehsare@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغذي گياه ، کشت هيدرو پونيک ،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : اثر نوع رس و آهک بر جذب و تثبیت فسفر در خاکهای ایران