نوید مدندوست
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : نوید نام خانوادگی : مدندوست
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : navid.madandoust@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم ميان رشته اي