گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سیدعلی نام خانوادگی : ناجی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : a_naji@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مدیریت پرستاری، رادیوتراپی، سرطان، غدد،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : AUHS سال اخذ مدرک : 2008
عنوان پایان نامه : The Life Experiences of the Elderly Widowws in IRAN