گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : فروزنده
تاریخ تولد : 1361/01/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : javadforouzandeh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : حسابرسي، حسابداري مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : بررسی اثر گزارش مشروط حسابرسی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :