گروه آموزشی : برق و الکترونیک

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : مدنی محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : alimadani400@yahoo.com
ایمیل : a.madani.m@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : انرژي هاي تجديدپذير- سيستم هاي قدرت- ميکروگريد- مديريت مصرف برق
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : کنترل آشوب در میکروگرید به روش کنترل تطبیقی