کیوان کاوه
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : کیوان نام خانوادگی : کاوه
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : keyvan.kaveh@yahoo.com
ایمیل : keyvan.kaveh63@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت آموزش در سازمانها-
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد شهرکرد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مقاله نویسی
ارائه دهنده : اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه طول دوره : 8ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مقاله نویسی
محل دوره : دانشگاه پیام نور فولادشهر تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : اصول سرپرستی
محل دوره : دانشگاه غیرانتفاعی المهدی تاریخ دوره : 1396
عنوان دوره : مدیریت اسلامی
محل دوره : دانشگاه پیام نور فولادشهر تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : پروژه
محل دوره : دانشگاه پیام نور دولت آباد تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : اصول علم اقتصاد
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد میمه تاریخ دوره : 1394