گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : ولی اله نام خانوادگی : بابایی راد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a.babaeirad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسي
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقيقات همدان سال اخذ مدرک : ١٣٩١
عنوان پایان نامه : قتل با سبق تصميم در حقوق ايران و امريكا
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اموزش وكلاي دادگستري أصفهان
محل دوره : كانون وكلاي دادگستري أصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : اموزش وكلاي دادگستري چهار محال و بختياري
محل دوره : كانون وكلاي دادگستري اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : دانشگاه شاهين شهر
محل دوره : شاهين شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : دانشگاه ميمه
محل دوره : ميمه تاریخ دوره :