گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محسن نام خانوادگی : رنجبر
تاریخ تولد : 1347/03/01
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ranjbarmohsen@yahoo.com
ایمیل : ranjbarmohsen@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت هماهنگ و يکپارچه در شهرداريها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق -الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : تعقیب هدف براساس تئوری تخمین