مهندس لیلا پهلوان زاده
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : - مهندسی معماری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : پهلوان زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :