مهندس لیلا پهلوان زاده
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : پهلوان زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :