گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم قرآن و حد يث

بيوگرافي

نام : رودابه نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rehi1377@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معارف قرآن
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه معارف قرآن وعترت سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : بررسی اخلاق کاربردی در مدیریت مدرسه با تاکید بر رفق ومدارا